หนึ่งวันมี24ชั่วโมง

18 Jun

ในวัน วันหนึ่ง คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน
แต่มีโอกาสที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่าไม่เท่ากัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: