เหตุผลที่ผู้ชายไม่เดินนำผู้หญิง

7 May

การที่ผู้ชายไม่เดินนำผู้หญิง
ไม่ได้หมายความว่า เขาขาดภาวะผู้นำ
แต่เป็นเพราะ เขาขาดตาหลัง ที่จะสามารถมองเธอ ดูแลเธอ หรือปกป้องเธอ ขณะเขาเดินนำได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: