ผู้หญิงทุกคนเรียบร้อยยยยยย

3 May

ตอนอยู่ชายล้วน เคยคิดว่า ผู้หญิงทุกคนเรียบร้อย
พอมาอยู่เตรียมฯ โรงเรียนสหะ ทำให้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า ผู้หญิง”แทบ”ทุกคนเรียบร้อย tongue emoticon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: