เครื่องแต่งกายวันนี้

23 Jun

เด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อ “โรงเรียนทวีธาภิเศก” เดินออกจากบ้าน ที่ใกล้ “โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม” ถือกระเป๋า “โรงเรียนวัดสุทธิวราราม” ที่ข้อมือสวมริสท์แบนด์ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”…..ถามว่าเขาเรียนอยู่โรงเรียนอะไร?
//นี่คือชุด-เครื่องแต่งกายที่ใส่ทั้งหมดในวันนี้ 555555

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: