รักน้องห้อง=รักน้องสาย

8 Jun

มีน้องถามว่า… “น้องห้องน้องสาย พี่รักใครมากกว่ากัน…”
ก็ขอให้น้องรู้ไว้ว่า…พี่รักน้องเท่าๆกันนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: