การพิสูจน์ tan(A+B) ํ

11 Feb

(สามารถกดที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ได้นะครับ)

 

สำหรับวิธีนี้ พิสูจน์ใช้วิธีทางชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ ค่อยๆคิดไป และอาศัยเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติเข้าช่วยครับ…อาจจะเป็นวิธีที่ช้าไปบ้าง ก็ช่วยชี้แนะวิธีพิสูจน์ทางชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เร็ว ด้วยนะครับ

Advertisements

2 Responses to “การพิสูจน์ tan(A+B) ํ”

  1. BlackIntegral February 13, 2011 at 11:40 am #

    ใช้กฎออยเลอร์ก็ดีนะ

  2. Kannaphop February 14, 2011 at 9:57 am #

    พิสูจน์แบบมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: