การพิสูจน์รากของสมการกำลังสอง

16 Dec

(สามารถกดที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ได้นะครับ)

การพิสูจน์รากของสมการกำลังสองนั้นไม่ยากครับ เพียงแต่เข้าใจหลักพื้นฐานของมันก่อน

โดยการจัดรูป ให้พจน์หนึ่งเป็นกำลังสองสมบูรณ์ครับ และได้เศษที่เหลือออกมา จากนั้นจึงย้ายเศษไปอีกข้างหนึ่ีงครับ

จากนั้น จึงถอดรากที่สองทั้งสองของครับ แต่ข้างขวา เมื่อถอดรากที่สอง จะไ้ด้ 2 ค่าครับ คือค่าบวกและลบครับ จากนั้นจึงย้ายข้างไปให้เหลือ x ตัวเดียว เป็นอันเสร็จสิ้นการแก้ สมการกำลังสองครับ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: