วิธีการ”คูณ”เลขในใจเร็ว5

25 Nov

5.“การใช้ 25คูณ” 25 เกิดจาก 100/4 ดังนั้น การใช้ 100/4 คูณ แทน 25 จึงมีค่าเท่ากัน

บางคนก็ถนัดหารมากกว่าคูณ ผมจึงเสนอวิธีนี้ และสรุปได้ดังนี้

กำหนดให้ N คูณกับ 25 จะได้ผลคูณ จากผลหารด้วย 4(ไม่เอาจุดทศนิยมมาคิด) และนำมาใส่เลขสองตัวท้ายดังนี้

N หารด้วย 4  เหลือเศษ 0  ลงท้าย ด้วย “00”

N หารด้วย  4 เหลือเศษ 1  ลงท้ายด้วย “25”

N หารด้วย  4 เหลือเศษ 2  ลงท้ายด้วย  “50”

N  หารด้วย  4 เหลือเศษ 3 ลงท้ายด้วย  “75”

เช่น 53×25=>หารด้วย 4 ได้ 13 เศษ 1

จึงตอบว่า 1325 ครับ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: