วิธีการ”คูณ”เลขในใจเร็ว3

25 Nov

3.“วิธีการยกกำลัง 2 อย่างรวดเร็ว”

บางคนอาจจะยกกำลังสองช้านะครับ ผมจึงคิดวิธีนี้ขึ้นมาครับ ซึ่งอาจจะมีประโยชน์แก่ทุกท่าน”บ้าง” ไม่มากก็น้อย  โดยผมนำสูตรผลต่างกำลังสองมาใช้ครับ  และจากการสังเกต ผงพบว่า การคูณทีมีเลข 0 อยู่หลังสุด จะง่าย จึงอาศัยหลักการนี้มาใช้ดังนี้ครับ

เช่น 47^2=(47^2)-(3^2)+(3^2)=(47+3)(47-3)+(3^2)

=(50)(44)+9=2200+9=2209 ครับ สังเกตนะครับ ผมจะหาเลขมาให้ตัวคูณลงท้ายด้วย “0”นะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: