วัดเครือวัลย์วรวิหาร

23 Nov

This slideshow requires JavaScript.

ข้อมูลวัด

เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร:พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร ป.ธ.๕ น.ธ.เอก)

ที่ตั้ง 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ10600

โทรศัพท์: (662) 4663653 472-6699 4653565

โทรสาร : (662) 4653565 1195783

ท่าเรือ
1. เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าเตียน
2. เรือข้ามฟาก :ท่าวัดอรุณฯ

เวลาทำการ: บริเวณวัด: ทุกวัน5.00-20.00น.
โบสถ์ : ทุกวัน 7.00-8.00น.
16.00-17.00น.

กิจกรรม เทศกาล : เทศกาลสงกรานต์ (13 เมษายน)

สถานที่จอดรถ : บริเวณภายในวัด

ประวัติวัดเครือวัลย์วรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัย

รัชกาลที่ 3 ปฏิสังขรณ์โดยพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์) ผู้

เป็นบิดาของ เจ้าจอมเครือวัลย์ พร้อมด้วย เจ้าจอมเครือวัลย์ เป็น

ผู้สร้างและได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนาม

ว่า วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ภายในวัดก่อสร้างพระอุโบสถ และพระวิหารตั้งขนาน

ในแนวเดียวกัน หันหน้าออกสู่คลองมอญ โดยมีพระเจดีย์

องค์ใหญ่ทรงลังกา 3องค์ ตั้งอยู่ระหว่างกลาง

พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปางห้าม

ญาติ จิตรกรรมฝาผนัง เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 เขียนเรื่อง

พระพุทธเจ้า 500 ชาติ พระวิหารตั้งอยู่ด้านขวาของอุโบสถ มีลักษณะ

ทางสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับพระอุโบสถ

เป็นหลังคาลด 2 ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันแต่ง ด้วยดอกไม้

ลักษณะพระอุโบสถภายในวัดเครือวัลย์วรวิหา

ปูนปั้น ระเบียงและมุขด้านหลังปูหินอ่อน ซุ้มประตูและหน้าต่างทำลายดอกไม้

ปูนปั้น ลงรักปิดทองเคยซ่อมมาแล้ว บานประตูนอกสลักไม้เป็นรูปต้นไม้ดอก

นกหรือไก่ ลงรักปิดทอง

ด้านในเขียนเป็นรูปฉัตร 7 ชั้น สอดสีมีทหารแบก ส่วนบานหน้าต่างใช้ลายเดียวกันกับบานประตูแต่ลายด้านนอกปูนแทนด้วยการแกะสลัก ผนังภายในทั้ง 4 ด้าน ใช้ลายกั้นเป็นช่อง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50 ซม. แต่ละช่องเขียนเรื่องพระชาติของพระพุทธเจ้าไว้ 500 ชาติ ภาพเหล่านี้เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นที่สวยงามแห่งหนึ่ง แต่บางตอนถูกน้ำฝนรั่วจากหลังคาทำให้ภาพลบไปเสีย

พระประธานวัดเครือวัลย์วรวิหาร เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร มีลักษณะเหมือนพระร่วงโรจน์ฤทธิ์(หน้าพระปฐมเจดีย์) ชื่อว่าพระพุทธสรรเพชญ์ ที่หน้าพระปฐมเจดีย์ทุกอย่าง แต่สูงราว 4 วาเท่านั้น ฐานชุกชีทำเป็นรูปบัวหงายนูนเด่นออกมา มีพระพุทธรูปหินอ่อนปางสมาธิฝีมือช่างพม่าขนาดย่อม ๆ องค์หนึ่ง ข้างขวามีพระอัครสาวกเบื้องขวา ข้างซ้ายมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายยืนประนมหัตถ์ ที่เรียกว่า พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ

(สามารถกดที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่ได้นะครับ)

พระเจดีย์ 3 องค์

พระเจดีย์ 3 องค์ ตั้งเรียงอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร ทุก

องค์กลมแบน   “ทรงลังกา” สูงราว 10 วา เท่านั้น องค์หน้ามีฐานก่อแยกไว้

โดดเดี่ยวต่างหาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง ตาม

ข้าง ๆ ฐานได้เจาะช่องบรรจุอัฐิของใครต่อใครไว้หลายคน เป็นที่บรรจุอัฐิ

สำหรับหรับบุคคลทั่วไป ทราบว่ามีพระบรมธาตุบรรจุอยู่ภายในด้วย

ประวัติพระวิหาร

พระวิหาร ตั้งอยู่ทางขวาของพระอุโบสถ รูปทรง และขนาดอย่าง

เดียวกับพระอุโบสถพระวิหาร เสาเดิมเป็นแบบเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง

ภายหลังซ่อมแซมเปลี่ยนเป็นเสาเหลี่ยมมีพาไลรอบ  ซ่อมแซมขึ้นใหม่เมื่อ

พ.ศ. 2515

ภายในวิหารไม่มีภาพเขียนอะไร พระประธานเป็นรูปปั้นปางมาร

วิชัย หน้าตัก กว้างราว 2 วา ข้างหน้ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ฝีมือช่าง

สุโขทัยรุ่นหลัง 1 องค์ หน้าตักกว้างราว 2 ศอก  เนื่องด้วยสมัยนี้มีการลัก

พระพุทธรูปมากขึ้น ท่านเจ้าอาวาสจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ กุฏิ

ของท่าน และยังคงประดิษฐานอยู่จนทุกวันนี้

ขอขอบคุณ

http://www.dhamma.net/index.php?mo=3&art=479326

http://www.tripsthailand.com/th/thai_places_wat_khrueawan.php

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=

618:2009-07-03-15-41-07&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

และวัดเครือวัลย์วรวิหารครับ


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: